عدم تشکیل کلاسهاس استاد میرسپاسی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلیه کلاس های استاد میرسپاسی روز سه شنبه مورخ 94/12/11 برگزار نمی گردد.