عدم تشکیل کلاسهای استاد تهذیبی

قابل توجه دانشجویان موسیقی

کلیه کلاس های استاد تهذیبی روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 برگزار نمی گردد.