عدم تشکیل کلاسهای استاد طاهری

کلیه کلاس‌های استاد طاهری روز دوشنبه مورخ 94/8/911 برگزار نمی گردد.