قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای استاد قدمی روز چهارشنبه مورخ 94/7/15برگزار نمی‌گردد.