قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای استاد کریمیان فخار تا روز شنبه مورخ 94/7/4 برگزار نمی‌گردد.