قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای استاد کیخایی روز چهارشنبه مورخ 94/6/25 برگزار نمی‌گردد.