قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاس‌های استاد طوسی تا روز دوشنبه مورخ 94/7/13 برگزار نمی‌گردد.