عدم تشکیل کلاس استاد تنگشیر

قابل توجه دانشجویان محترم :
کلیه کلاسهای استاد تنگشیر روز چهارشنبه مورخ 95/2/1 برگزار نمیگردد.