قابل توجه دانشجویان موسیقی

کلیه کلاس های استاد سالمی روزهای یکشنبه مورخ 94/7/26 و 94/8/2 برگزار نمیگردد.

لازم به ذکر است جبرانی کلاسهای مذکور متعاقبا اعلام میگردد.