عدم تشکیل کلاس استاد شریفی

قابل توجه دانشجویان معماری

کلاس مقررات طراحی معماری  استاد شریفی روز یکشنبه مورخ 25/11/94  ساعت 15:30 برگزار نمی‌گردد.