عدم تشکیل کلاس استاد شیخ رضایی

کلاس آواز گروهی  استاد شیخ رضایی روز یکشنبه مورخ 18/11/94  برگزار نمی‌گردد.