عدم تشکیل کلاس استاد صفدری

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاس‌های استاد صفدری روز پنجشنبه مورخ 94/7/30 برگزار نمی گردد.