کلیه کلاس‌های استاد عباداتی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 16 و 17 مهرماه تشکیل نمیگردد و جبرانی کلاس مذکور متعاقبا اعلام می‌گردد.