کلاس انیمیشن 3 بعدی استاد عسگری روز شنبه مورخ 94/7/4 برگزار نمی گردد.