قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای استاد فرشچیان روز چهارشنبه مورخ 94/7/22 برگزار نمی‌گردد.