قابل توجه دانشجویان سینما

کلیه کلاسهای استاد ندایی روز پنجشنبه مورخ 94/8/28 برگزار نمیگردد.