کلاس اندیشه اسلامی 2 استاد عبدالهی روز یکشنبه مورخ 93/7/19 ساعت 11 الی 12:30 برگزار نمی‌گردد.