کلاس تربیت بدنی بانوان روز جمعه مورخ 94/6/27 برگزار نمی گردد.