عدم تشکیل کلاس دانشجویان تدوین

قابل توجه دانشجویان تدوین

کلاس کارگاه تدوین فیلم تبلیغاتی روز یکشنبه مورخ 18/11/94 برگزار نمی‌گردد.