عدم تشکیل کلاس دانشجویان کاردانی انیمیشن

کلاس مدل سازی سه بعدی دیجیتال   روز دوشنبه مورخ 19/11/94  ساعت 17:45- 15:30  برگزار نمی‌گردد.