عدم تشکیل کلاس فرم موسیقی ایرانی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس فرم موسیقی ایرانی دانشجویان کاردانی ترم 4 روز شنبه مورخ 17/11/94  برگزار نمی‌گردد.