کلاس فوق العاده استاد خسرو بابایی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس جبرانی اصول آراستگی استاد خسرو بابایی روز جمعه مورخ 95/2/31 ساعت 13:30 الی 16:30 در کلاس کارگاه عروسکی برگزار میگردد.