کلاس مقدمات طراحی معماری استاد شریفی برای دانشجویان رشته معماری ترم 4 گروه A روز چهارشنبه مورخ 94/7/15 در ساعت 15 الی 17:15 برگزار نمی گردد.