عدم تشکیل کلاس های استاد آقا حسینی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاس ‌های استاد آقاحسینی روز دوشنبه مورخ 16/9/94  تشکیل نمی‌گردد.