عدم تشکیل کلاس های استاد تنوری

قابل توجه دانشجویان گریم

کلیه کلاس ‌های استاد تنوری روز دوشنبه مورخ 16/9/94  تشکیل نمی‌گردد.

آموزش