کلیه ی کلاس های استاد جامعی تا اول مهرماه 94 برگزار نمی گردد.