عدم تشکیل کلاس های استاد جامعی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاس ‌های استاد جامعی تا روز پنج‌شنبه مورخ   19/9/94  تشکیل  نمی‌گردد.