عدم تشکیل کلاس های استاد جنانی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاس ‌های استاد جنانی روز دوشنبه مورخ 16/9/94  تشکیل نمی‌گردد.