عدم تشکیل کلاس های استاد خلیلیان

کلیه کلاس های استاد اصفهانی روز شنبه مورخ 94/7/25 برگزار نمی گردد.