عدم تشکیل کلاس های استاد ساعد

قابل توجه دانشجویان موسیقی

کلیه استاد ساعد روز چهارشنبه مورخ 21/11/94  برگزار نمی‌گردد.