عدم تشکیل کلاس های استاد سخاوت دوست

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاس های استاد سخاوت دوست روز شنبه مورخ 94/11/17 برگزار نمی گردد.