عدم تشکیل کلاس های استاد سخاوت دوست

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای استاد سخاوت دوست روز یکشنبه مورخ 94/9/29 برگزار نمی گردد.