عدم تشکیل کلاس های استاد شریفی

قابل توجه دانشجویان معماری

کلیه کلاس‌های استاد شریفی روز دوشنبه مورخ 26/11/94  برگزار نمی‌گردد.