عدم تشکیل کلاس های استاد صاحب الفصول

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای استاد صاحب‌الفصول روز سه‌شنبه مورخ 27/11/94   برگزار نمی‌گردد.