عدم تشکیل کلاس های استاد فرشچیان

قابل توجه دانشجویان محترم :
کلیه کلاسهای استاد فرشچیان روز چهارشنبه مورخ 94/2/1 برگزار نمیگردد.