عدم تشکیل کلاس های استاد محمد قاسمی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلیه کلاسهای استاد محمدقاسمی روز پنجشنبه مورخ 95/1/26 تشکیل نمیگردد. لازم به ذکر است کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.