عدم تشکیل کلاس کاربرد کامپیوتر در موسیقی

قابل توجه دانشجویان موسیقی

کلاس کاربرد کامپیوتر در موسیقی  از روز یکشنبه مورخ 18/11/94 تا روز جمعه مورخ 23/11/94برگزار نمی‌گردد.