شرایط عضویت در کتابخانه نیازمند
1- کارت دانشجویی
2- یک قطعه عکس
3- مبلغ 30.000 ریال

برای عضویت همه روزه می توانید از ساعت 8:30 الی 16:30 به کتابخانه مراجعه فرمائید