فراخوان تمدید کارت دانشجویی

دانشجویان محترم جهت تمدید کارت های دانشجویی بعد از پرداخت و تسویه شهریه های 85درصد(آکادمی) و 15درصد (سامانه سجاد)به واحد مالی در روزهای 20اردیبهشت لغایت 28اردیبهشت مراجعه نمایید.