فراخوان معافیت تحصیلی نیمسال دوم 95- 94

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید :
دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی مشمول معافیت تحصیلی جهت اخذ نامه مربوطه از سوی دانشگاه در اسرع وقت (ساعات اداری) به آقای مختاری مراجعه نمایند.