قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل یا انصرافی

دانشجویان محترم :

به دلیل عدم حضور مسئول مربوطه ، تحویل مدرک دیپلم-کاردانی و کارشناسی در تاریخ های 21 شهریور لغایت 23 شهریور میسر نمی باشد .

لذا خواهشمندیم جهت تحویل مدارک خود از تاریخ 24 شهریور به بعد مراجعه نمایید.