قابل توجه دانشجویان موسیقی

قابل توجه دانشجویان موسیقی

کلیه کلاسهای استاد حشمتیان روز جمعه مورخ 23/11/94  برگزار نمی‌گردد.

* لازم به ذکر است کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می‌گردد.