شروع کلاس های کارشناسی ورودی جدید مهرماه 94 از 16 مهرماه می باشد.