قابل توجه دانشجویان کاردانی انیمیشن 931

کلاس انیمیشن 3 بعدی دیجیتال روز شنبه مورخ 94/11/24 برگزار نمی گردد