کلاس های انیمیشن 2بعدی دیجیتال و انیمیشن 3 بعدی دیجیتال روز شنبه مورخ 94/6/21 برگزار نمی گردد.