کلیه کلاس های استاد شریفی چهارشنبه مورخ 94/7/1 برای دانشجویان گروه معماری برگزار نمی گردد.