قابل توجه دانشجویان گریم

کلیه کلاس های استاد تنوری روز یکشنبه مورخ 94/12/2 برگزار نمی گردد.