قابل توجه دانشجویان گریم

قابل توجه دانشجویان گریم

کلیه کلاسهای استاد زیدی روز چهارشنبه مورخ 28/11/94  و 6/12/94  برگزار نمی‌گردد.

* لازم به ذکر است کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می‌گردد.