کلیه ی کلاس های استاد تنگشیر ساعت 12 به بعد در روز سه شنبه مورخ 94/8/19  در نمایشگاه مطبوعات واقع در مصلی امام خمینی برگزار می گردد.