دانشجویانی که ترم قبل درس خلاقیت در هنر با استاد مشهدی زاده را داشته اند جهت دریافت پروژه عملی خود تا تاریخ 94/8/7 به آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت آموزش هیچ گونه مسئولیتی در قبال کارهای ارائه شده ندارد.